سوالات موجود

بانک نمونه سوالات استخدامی

برای دانلود سوالات استخدامی هر بخش بر روی  + کلیک نمایید تا مشخصات آن نمایان شود.
برای دانلود سوالات این صفحه نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید ، بر روی لینک زیر  کلیک نمایید .

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

توضیحات محصول:

شما سه فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۵۸۰ سوال است که در آزمون استخدام بانک صادرات آمده است:

۱۰۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع دیپلم + پاسخنامه 

۲۴۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع کاردانی + پاسخنامه تستی

۲۴۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع کارشناسی + پاسخنامه تستی

این سوالات به دو دسته تقسیم می شوند:

سوالات عمومی شامل:

معارف اسلامی – ادبیات فارسی – ریاضی و هوش – زبان انگلیسی

سوالات اختصاصی شامل رشته های تحصیلی زیر: 

رشته حسابداری – رشته کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار) – رشته آمار – رشته های علوم اقتصادی – رشته های مدیریت – رشته امور مالی و مالیاتی – رشته حقوق – رشته ریاضی – رشته مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) – و سایر رشته ها

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران کلیک نمایید.

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت + پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت + پاسخنامه تشریحی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۱۳۷ سوال بازاریابی + پاسخنامه تشریحی

۱۲۰ سوال اقتصاد خرد + پاسخنامه تشریحی

۱۲۰ سوال بودجه و بازاریابی + پاسخنامه تشریحی

۸۰ سوال پژوهش + پاسخنامه تشریحی

۲۵۰ سوالا تئوری مدیریت + پاسخنامه تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری + پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری + پاسخنامه تشریحی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۱۲۰ سوال اقتصاد خرد + پاسخنامه تشریحی

۱۴ سوال حسابداری میانه + پاسخنامه تشریحی

۱۱۵ سوال حسابداری صنعتی + پاسخنامه تشریحی

۹۶ سوال حسابداری شرکت ها + پاسخنامه تشریحی

۴۴ سوال حسابرسی + پاسخنامه تشریحی

۱۷۳ سوال اصول حسابداری + پاسخنامه تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری ها + پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری ها + پاسخنامه تستی و تشریحی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۲۷۰سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۱۷۵ سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه

۲۹۸ سوال ریاضیات عمومی و آمار مقدماتی + پاسخ تشریحی

۳۳۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه ۲۷۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

۳۰۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری ها کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی + پاسخنامه تستی

دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی + پاسخنامه تستی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه تستی

۲۰۰ سوال زبان و ادبیات انگلیسی + پاسخنامه تستی

۲۰۰ سوال نعارف اسلامی + پاسخنامه تستی

۱۸۰ صوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه تستی

۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه تستی

۲۰۰ سوال ریاضیات وآمار + پاسخنامه تشریحی به همراه جزوه صندوق تامین اجتماعی

برای دریافت نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۴۱ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه 

۱۹ سوال هوش + پاسخنامه 

۲۰ سوال ریاضی + پاسخنامه 

۲۰ سوال کامپیوتر + پاسخنامه 

۲۰ سوال اقتصاد (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه 

۱۴ سوال حسابداری (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه 

۲۰ سوال مدیریت (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه

۲۰ سوال زبان تخصصی (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوین کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۲۵ سوال تخصصی رشته کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) + پاسخ تشریحی 

۲۵ سوال تخصصی رشته آمار کاربردی + پاسخنامه 

۲۵ سوال تخصصی رشته حقوق قضایی + پاسخنامه 

۲۰ سوال کامپیوتر + پاسخنامه – ۲۸ سوال هوش و ریاضیات + پاسخنامه 

۱۲ سوال ادبیات و اطلاعات عمومی + پاسخنامه 

۱۵ زبان انگلیسی + پاسخنامه 

۳۷ سوال تخصصی مشترک رشته کامپیوتر، برق و آمار + پاسخنامه 

۴۳ سوال تخصصی مشترک رشته حسابداری، علوم بانکی، امور اقتصادی، امور مالی و مالیاتی + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی شهرداری ها

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی شهرداری ها

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۲۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه 

۲۰۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

۱۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه 

۱۴۰ سوال کامپیوتر + پاسخنامه

۱۳۵ سوال ریاضیات + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی شهرداری ها

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی شهرداری ها

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

رشته کارگزین :۱۲ سوال رشته

رئیس دفتر : ۱۵ سوال

رشته کارشناس امور اداری : ۱۵ سوال

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها کلیک نمایید

دانلود جزوه قوانین و مقررات شهرداری ها مناسب برای آزمون های استخدامی

دانلود جزوه قوانین و مقررات شهرداری ها مناسب برای آزمون های استخدامی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

قوانین و مقررات شهرداری : ۵۱۱ صفحه

برای دانلود جزوه قوانین و مقررات شهرداری ها کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی رشته پرستاری

دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی رشته پرستاری

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد : 

۲۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه 

۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه 

۲۰۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه 

۸۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه 

۱۴۰ سوال کامپیوتر + پاسخنامه

۱۳۵ سوال ریاضیات + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی رشته پرستاری کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته پرستاری

دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته پرستاری

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

شامل ۴۰۰ سوال تخصصی رشته پرستاری

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته پرستاری کلیک نمایید.

دانلود نمونه سوالات گزینش و مصاحبه های استخدامی

دانلود نمونه سوالات گزینش و مصاحبه های استخدامی

توضیحات محصول:

بسته PDF حاوی فایل های زیر می باشد :

۱۶۵ سوال و جواب احکام شرعی

۱۴۸ سوال و جواب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵۰ سوال و جواب وصیت نامه امام خمینی (رح)

۸۶ سوال و جواب از قرآن کریم ۲۰

سوال و جواب نمار و نهج البلاغه

۱۶۴ سوال و جواب تاریخ ایران و معاصر

۱۱۳ سوال و جواب تاریخ اسلام

۲۵۳ سوال و جواب ۱۲ امام

۷ سوال و جواب تاریخ ادبیات

۵۰ سوال و جواب جغرافیای ایران

۵۴ سوال و جواب سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها

۲۶ سوال و جواب مکتب های سیاسی

۶۵۰ سوال شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی + پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات گزینش و مصاحبه های استخدامی کلیک نمایید
اگر کلمه عبور وبسایت ما را دریافت کرده اید، دانلود تمامی سوالات که در صفحه می بینید برای شما رایگان است، و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید، در صورتی که هنوز کلمه عبور خود را از وبسایت ما دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور تنها کافی است روی عکس زیر کلیک کرده و با پرداخت تنها ۴۹۰۰ تومان بلافاصله کلمه عبور خود را دریافت و بدون هیچ محدودیتی از لحاظ تعداد دانلود تمامی مجوعه سوالات دلخواه خود را بدون پرداخت هیچ هزینه ی دیگری دانلود نمایید، آسوده خاطر باشید، پشتیبانی کار ۲۴ همیشه در کنار شماست.

توجه: برای دریافت آنلاین کلمه عبور بعد از پایان مراحل پرداخت روی بازگشت به سایت پذیرنده کلیک کنید .

اگر امکان پرداخت اینترنتی ندارید مبلغ مورد نظر یعنی ۴۹۰۰ تومان را به شماره کارت زیر واریز نمایید تا ما کلمه عبور رو برای شما ارسال کنیم .

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۷۰۲۲۷۲۱


سوالات متداول:

سوال: با پرداخت ۴۹۰۰ تومان چند فایل را می توان دانلود کرد؟

جواب: محدودیت ندراد و با داشتن کلمه عبور تمامی سوالات وب سایت اعم از استخدامی و مصاحبه قابل دانلود می باشد

سوال: با دریافت کلمه عبور تا چند روز می توان سوالات وب سایت را دانلود کرد؟

جواب: شما بعد از پرداخت وجه بلافاصله دو کلمه عبور دریافت می کنید، با کلمه عبور اول تا پایان ماه جاری و با کلمه عبور دوم تا پایان ماه بعد می توانید به صورت نامحدود دانلود داشته باشید، یعنی با داشتن کلمه عبور حداقل ۳۱ روز تا ۶۱ روز می توانید به صورت نامحدود از وب سایت دانلود کنید

سوال: برای تمامی سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه تنها ۴۹۰۰ تومان لازم است؟

جواب: بله، شما با دریافت یکبار کلمه عبور نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای دیگری برای دانلود سوالات وب سایت ندارید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *