سوالات موجود

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندس برق گرایش الکترونیک

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندس برق گرایش الکترونیک این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور و استخدامی می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : سوالات عمومی شامل : هوش و استعداد یادگیری ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه زبان انگلیسی  ۲۰۰ سوال همراه ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – کارشناس شیمی

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – کارشناس شیمی این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور و استخدامی می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : سوالات عمومی شامل : هوش و استعداد یادگیری ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه زبان انگلیسی  ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه سوالات ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – سایر رشته ها

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

 مجموعه سوالات شامل رشته های: (کارشناس آمار – پزشک طب کار – کارشناس علوم تغذیه – کارشناس بهداشت محیط –  کارشناس پرستاری – کارشناس مدیریت بازرگانی / دولتی – کارشناس ارشد روانشناسی – کارشناس حسابداری/مدیریت مالی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی – کارشناس کامپیوتر – کارشناس / کارشناس ارشد صنایع – کاردان مدارک پزشکی ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی شیمی

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی شیمی این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : سوالات عمومی شامل : هوش و استعداد یادگیری ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه زبان انگلیسی  ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه سوالات تخصصی شامل: ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : سوالات عمومی شامل : هوش و استعداد یادگیری ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه زبان انگلیسی  ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی برق گرایش قدرت

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – مهندسی برق گرایش قدرت این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : سوالات عمومی شامل : هوش و استعداد یادگیری ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه زبان انگلیسی  ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه سوالات ... ادامه مطلب »