سوالات موجود

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات عمومی

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات عمومی مجموعه پیشنهادی ما شامل هفت  فایل PDF می باشد شامل : ۲۷۵ سوال کامپیوتر + پاسخنامه تستی ۲۰۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه تستی ۲۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه تستی ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه تستی ۲۹۸ سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی ۲۰۰ ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات کاربر رایانه

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات کاربر رایانه مجموعه پیشنهادی ما شامل شش  فایل PDF می باشد شامل : نمونه سوالات سیستمهای عامل   ۱۳۰ سوال  با پاسخنامه نمونه سوالات  ساختمان دادهها والگوریتمها  ۱۰۰ سوال با پاسخنامه نمونه سوالات پایگاه دادهها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱۳۰ سوال با پاسخنامه نمونه سوالات  شبکه  ۱۵۰ سوال با پاسخنامه   ... ادامه مطلب »

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات کارشناس حقوقی

دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران – سوالات کارشناس حقوقی این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور و استخدامی می باشد که محتوای آن به صورت زیر است زیر می باشد : مجموعه پیشنهادی ما شامل شش  فایل PDF می باشد شامل : نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۱۱۰ سوال همراه پاسخنامه نمونه ... ادامه مطلب »